Νέα έκδοση αρχείου Ραδιοχωρών (CTY-2208)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την νέα έκδοση αρχείου Ραδιοχωρών προκειμένου να έχετε σωστή αντιστοίχηση των Ραδιοχωρών στις καθημερινές σας επικοινωνίες.


Για να εγκαταστήσετε το αρχείο, επιλέξτε στην κορυφή της ιστοσελίδας το αρχείο για το Logbook που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύστε στο φάκελο του εκάστοτε Logbook, αντικαθιστώντας το παλιό σας αρχείο.

Πληροφορίες έκδοσης:
15 May 2012 (CTY-2208)
VER20120515, Version entity is Jamaica, 6Y

 
Προσθήκες/Αλλαγές Callsigns/prefixes:
  * 9M4SAB is East Malaysia, 9M6
  * BA7JS/9 is China, BY in CQ Zone 23, ITU Zone 42
  * BD4HF/9 is China, BY in CQ Zone 23, ITU Zone 43
  * VP8DMH is Antarctica, CE9 in ITU Zone 73
  * EA9LZ/7 and EA9PD/7 are both Spain, EA
  * EA7DUT/6 is Balearic Islands, EA6
  * 2Q0YLX is Isle of Man, GD
  * GB2WB is Isle of Man, GD
  * 2Q0ETB, 2Q0HRV, 2Q0MFB, 2Q0NIE, 2Q0SXG, 2Q0TWA, 2Q0VEP, 2Q0VIM,
    2Q0ZXM, GB0CHW, GB4SPD, GQ3SG, GQ4DOH, GQ4JTF, GQ4SZW, MQ0MOD,
    MQ0MSR, MQ0RRE, MQ0TGI, MQ6WAG and MQ6WDB are all Northern Ireland, GI
  * GB2BHM, GB2MSL, GB2PG, GB2VCB, GB5AG, GB5FHC, GB5SI, GQ0BKC, GQ0DEQ,
    GQ1BAN, GQ4JPZ, GQ6KON, GQ8TTD, MQ0GYX and MQ0GYX/P are all Scotland, GM
  * 2Q0DAA, 2Q0WDS, GB0WHR, GB2MOP, GB5GEO, GB6BLB, GB8MD, GQ0VKW,
    GQ4MVA, GQ7DWR, GQ8JOY, MQ0UPH, MQ0UPH/P, MQ1CFN, MQ1LCR and
    MQ3ZCB/P are all Wales, GW
  * IQ0ID is Sardinia, IS
  * LU1DAS/D, LU1DDK/D, LU1UM/U, LU1XZ/H, LU2EDC/D, LU7EPC/D, LU9DF/D,
    LU9JLV/J and LW2ECK/D are all Argentina, LU
  * PH4RTM/MILL is Netherlands, PA
  * VE3AX/7 is Canada, VE in CQ Zone 3, ITU Zone 2
  * VK9PN is Lord Howe Island, VK9L
  * VP8SGK is South Georgia Island, VP8/g
  * RI1ANF is South Shetland Islands, VP8/h


 
Αποσυρμένα Callsigns/prefixes:
  * GS4WAB/P in Shetland and Fair Isle, *GM/s
  * 9M6/OH2YY in Spratly Islands, 1S
  * 9M4CBP in East Malaysia, 9M6
  * CX1CAK/D in Uruguay, CX
  * GB50RSARS in Northern Ireland, GI
  * HD9IWH/8 in Galapagos Islands, HC8
  * AC0CW in Alaska, KL
  * LU6FE/H, LU7JMS/J and LU8DZE/D in Argentina, LU
  * UE85DRK in European Russia, UA
  * AX/VK0TH in Macquarie Island, VK0M
  * VP8DMH in South Georgia Island, VP8/g

Δεν υπάρχουν σχόλια: