Νέα έκδοση αρχείου Ραδιοχωρών (CTY-2217)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την νέα έκδοση αρχείου Ραδιοχωρών προκειμένου να έχετε σωστή αντιστοίχηση των Ραδιοχωρών στις καθημερινές σας επικοινωνίες.


Για να εγκαταστήσετε το αρχείο, επιλέξτε στην κορυφή της ιστοσελίδας το αρχείο για το Logbook που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύστε στο φάκελο του εκάστοτε Logbook, αντικαθιστώντας το παλιό σας αρχείο.

Πληροφορίες έκδοσης:
7 October 2012 (CTY-2217)
VER20121007, Version entity is Fed. Rep. of Germany, DL


Προσθήκες/Αλλαγές Callsigns/prefixes:

  • TX5FS is New Caledonia, FK
  • TX5EG is French Polynesia, FO
  • W4D is Puerto Rico, KP4
  • R55SAT is Kazakhstan, UN
  • VK9/OH1VR and VK9/OH3JR are both Lord Howe Island, VK9

Αποσυρμένα Callsigns/prefixes:

  • GB0BL in Shetland and Fair Isle, *GM/s
  • GB2YLS in Scotland, GM
  • W4L in Puerto Rico, KP4
  • OK1, OK2, OL1 and OL2 in Czech Republic, OK

Δεν υπάρχουν σχόλια: