Νέα έκδοση αρχείου Ραδιοχωρών (CTY-2210)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την νέα έκδοση αρχείου Ραδιοχωρών προκειμένου να έχετε σωστή αντιστοίχηση των Ραδιοχωρών στις καθημερινές σας επικοινωνίες.


Για να εγκαταστήσετε το αρχείο, επιλέξτε στην κορυφή της ιστοσελίδας το αρχείο για το Logbook που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύστε στο φάκελο του εκάστοτε Logbook, αντικαθιστώντας το παλιό σας αρχείο.

Πληροφορίες έκδοσης:
31 May 2012 (CTY-2210)
VER20120531, Version entity is Morocco, CN

IMPORTANT:

Due to the large number of special (temporary) callsigns from the U.K., the files for WF1B (wf1b.dat) and NA (country.dat) contain too many entries, and those programs may crash or work improperly if this version of those files is used. These file formats do not contain the Argentine callsigns listed below. This problem should resolve itself before CQWW RTTY in September. In the mean time, continue to use version 2208 of the country files. You can submit a Cabrillo log and the contest sponsors will determine the correct countries for scoring the log.

Προσθήκες/Αλλαγές Callsigns/prefixes:
 • W6BBA/BD7PUZ is China, BY
 • W6BBA/BY7KTO is China, BY
 • 2Q0XYL/P is England, G
 • GB2MAC is Northern Ireland, GI
 • 2O12W is Wales, GW
 • GB1PJ is Wales, GW
 • GB8CCC is Wales, GW
 • GQ6IMS is Wales, GW
 • MQ0XMC/P is Wales, GW
 • LU5FZ/GA is Argentina, LU
 • RZ6HB/2 is Kaliningrad, UA2
 • R55EPC is Asiatic Russia, UA9
 • RA/UT5IA is Asiatic Russia, UA9 in CQ Zone 19, ITU Zone 23
 
Αποσυρμένα Callsigns/prefixes:
 • A61BK/JJ in United Arab Emirates, A6
 • AJ3M/BY1RX in China, BY
 • E51M in North Cook Islands, E5/n
 • TX5CW in New Caledonia, FK
 • TO2R in Reunion Island, FR
 • GB3SWF in Scotland, GM
 • 2Q0XYL/P in Wales, GW
 • GB0MPA in Wales, GW
 • GQOKR in Wales, GW
 • K6MKF in Hawaii, KH6
 • LU5FZ/F in Argentina, LU
 • PH4RTM/WHE in Netherlands, PA

Δεν υπάρχουν σχόλια: