Νέα έκδοση αρχείου Ραδιοχωρών (CTY Files)

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την έκδοση προκειμένου να ενημερωθούν οι βαθμολογίες σας στο Logbook του διαγωνισμού 2011 CQWW Phone log αλλά και για να έχετε σωστή αντιστοίχηση των Ραδιοχωρών στις καθημερινές σας επικοινωνίες.

http://www.country-files.com/cty/

Για να εγκαταστήσετε το αρχείο, επιλέξτε στην κορυφή της ιστοσελίδας το αρχείο για το Logbook που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύσετε το στο φάκελο του Logbook αντικαθιστώντας το παλιό σας αρχείο.


Πληροφορίες έκδοσης:
4 November 2011 (CTY-2114)
VER20111104, Version entity is Azerbaijan, 4J


Προσθήκες/Αλλαγές Callsigns/prefixes:
9M4SMY is East Malaysia, 9M6
CE9VPM is Antarctica, CE9 in ITU Zone 73
OR4TN is Antarctica, CE9 in CQ Zone 38, ITU Zone 67
DL0CUX/LV is Germany, DL
GB1OL is Scotland, GM
GB2GNL is Scotland, GM
GB2LBN is Scotland, GM
GB2LT is Scotland, GM
GB2LSA is Wales, GW
GB4BPL is Wales, GW
II0M is Sardinia, IS
K6RM is United States, K in CQ Zone 5 and ITU zone 8
AH0A is Hawaii, KH6
KB6EGA is Hawaii, KH6
LU5DX/H is Argentina, LU
LW3DKO/D is Argentina, LU
RA/KE5JA is Asiatic Russia, UA9 in CQ Zone 19, ITU Zone 34
VA2PL is Canada, VE in CQ Zone 2, ITU Zone 4
VE2IDX is Canada, VE in CQ Zone 2, ITU Zone 4
VE3ZF/2 is Canada, VE in CQ Zone 2, ITU Zone 4
VU2CDP/F1 is India, VU
VU2PAI/F1 is India, VU
VU2SWS/F1 is India, VU
VU2UR/F1 is India, VU
VU3DJQ/F1 is India, VU
VU3VOC/F1 is India, VU

Αποσυρμένα Callsigns/prefixes:
GB2MUL in Scotland, GM
K8A in American Samoa, KH8

Δεν υπάρχουν σχόλια: