Βαθμονόμηση κάρτας ήχου για το MixW.

  • Βαθμονόμηση λήψεως (RX)
 1. Συντονίζουμε το πομποδέκτη μας στους 9.996Khz (προσοχή συχνότητα στον καταρράχτη που προκύπτει από την QRG του VFO του Rig + την συχνότητα ήχου που χρησιμοποιούμε στο SSTV mode) ή σε όποια άλλη συχνότητα WWV επιθυμούμε, ανάλογα φυσικά με την ώρα και τις συνθήκες διάδοσης.
 2.  Στο MixW επιλέγουμε τύπο διαμόρφωσης «SSTV».
 3.  Από το παράθυρο του SSTV που ανοίγει...
διαλέγουμε στην επιλογή Mode το «WWV».
 4.  Στην κορυφή του παραθύρου SSTV πατάμε το κουμπί «RX».
 5.  Σύντομα, μια κάθετη γραμμή ή σειρές από κάθετες γραμμές θα αρχίσουν να εμφανίζονται στο παράθυρο λήψεως του SSTV.  Περιμένουμε έως ότου πάρουμε μια ολοκληρωμένη οθόνη λήψεως μέχρι κάτω. Εάν η κάρτα ήχου που χρησιμοποιούμε είναι τέλεια βαθμονομημένη, αυτή η γραμμή θα είναι τελείως κάθετη. Εάν όχι, θα κλίνει αριστερά ή δεξιά. 6.  Χρησιμοποιούμε τα κουμπιά δεξιά ή αριστερά του Slant (/) ή (\) για να κάνουμε την γραμμή εντελώς κατακόρυφη σε σχέση με το παράθυρο λήψεως.  Έπειτα χρησιμοποιούμε τα βέλη δεξιά ή αριστερά (<) ή (>) για να κινήσουμε την γραμμή (όποια εμείς θέλουμε εάν τη δεδομένη στιγμή λάβουμε περισσότερες από μία γραμμές) στην άκρη της οθόνης.  (Με αυτό το τρόπο είναι πολύ ποιο εύκολο να διορθωθεί το Slant συγκρίνοντάς το με την κάθετη άκρη της οθόνης λήψεως).
 7.  Μόλις φέρουμε τη γραμμή τελείως κάθετη, πατάμε το κουμπί «Stop» στην κορυφή του παραθύρου SSTV. Κατόπιν από το μενού «Mode» στην κορυφή του παραθύρου MixW επιλέγουμε το «Mode Settings».
 8.  Εάν κάναμε διορθώσεις Slant στα προηγούμενα βήματα θα πρέπει να δούμε έναν αριθμό στο «RX Slant Correction». Πατάμε το κουμπί «Go!» και η διόρθωση θα σταλεί στις ρυθμίσεις της κάρτας ήχου ως μόνιμη διόρθωση στη δειγματοληψία RX.


 9.  Εάν νομίζουμε ότι κάναμε ένα λάθος και επιθυμούμε να κάνουμε τη διαδικασία από την αρχή, επιλέγουμε από το μενού «Configure» το «Sound Device Settings» και αλλάζουμε εκεί τον αριθμό στο Clock adjustment, ppm στο παράθυρο «RX» σε 0 και πατάμε «ΟΚ».  Κατόπιν αρχίζουμε ξανά από το βήμα 1.


  • Βαθμονόμηση εκπομπής (TX)
Σημείωση: Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει ΜΟΝΟ ΑΦΟΤΟΥ έχουμε κάνει μια σωστή διαδικασία βαθμονόμησης λήψεως (RX) και έχουμε εισαγάγει την προκύπτουσα διόρθωση ρολογιού RX στην μόνιμη ρύθμιση της κάρτας ήχου πατώντας όπως είπαμε το κουμπί «Go!».  Πρέπει επίσης να κάνουμε μια δοκιμή των λαμβανόμενων εικόνων MFSK στον αέρα για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή ρύθμιση του ρολογιού λήψεως (RX) της κάρτας ήχου πρίν προχωρήσουμε.
1.  Κλείστε το πομποδέκτη σας.
2.  Από το μενού «Configure» και μετά «Sound Device Settings» τσεκάρουμε το κουτάκι «Full duplex» και ελέγχουμε αν το πεδίο «Samplerate» έχει την τιμή 11025.
3.  Στο μείκτη της κάρτας ήχου επιλέγουμε ως συσκευή εισόδου αντί του Line-in το Wave.
4.  Έπειτα πατάμε ταυτόχρονα CNTL, SHIFT και Τ. Με αυτό το τρόπο πάνω αριστερά θα πρέπει να εμφανιστεί ένα παράθυρο.


5.  Επίσης πρέπει να δούμε ένα ισχυρό φέρον στον καταρράχτη του προγράμματος.  Ρυθμίζουμε το ρυθμιστή έντασης ήχου του μείκτη στο προηγούμενο αναδυόμενο παράθυρο έτσι ώστε οι πλευρικές ζώνες συχνοτήτων σημάτων να είναι ελάχιστες και να έχουμε ένα ικανοποιητικό κόκκινο σήμα carrier (αυτό στην πραγματικότητα είναι το ίδιο το σήμα της κάρτας ήχου που επιστρέφει στη είσοδο του MixW <Loopback>).
 6. Αφήνουμε αυτήν την δοκιμή να "τρέξει" για αρκετά λεπτά έως ότου η τιμή απόκλισης TX/RX rate, ppm στην κορυφή του αναδυόμενου επάνω παραθύρου φτάσει σε σημείο να μεταβάλλεται μόλις σε μερικά ppm. Αυτός ο αριθμός που θα δούμε εκεί είναι η διόρθωση που εφαρμόζεται στο ρολόι λήψεως (RX) ώστε η ρύθμιση να συγχρονιστεί με το ρολόι εκπομπής (TX).  Η τιμή αυτή μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός. Παραδείγματος χάριν, εάν η τιμή απόκλισης TX/RX είναι -200 και η WWV ρύθμιση απόκλισης λήψεως (RX) είναι +85, το ρολόι εκπομπής (TX) πρέπει να τεθεί 85 - 200 = -135 ή εάν η τιμή απόκλισης είναι 50, το ρολόι εκπομπής (TX) θα πρέπει να είναι 85 + 50 = 135.
 7. Πατάμε το κουμπί Esc από το πληκτρολόγιό μας για να σταματήσει η δοκιμή, επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε να γυρίσουμε πάλι την συσκευή εισόδου του μείκτη μας στο Line-in (Αφήνοντας το κουτάκι Full Duplex που επιλέξαμε παραπάνω τσεκαρισμένο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα).
 8. Κάνουμε επανεκκίνηση του MixW.
Ελπίζω ο οδηγός αυτός να σας βοήθησε στη διαδικασία. Εάν έχετε εντοπίσει κάποιο σημείο το οποίο μπορεί να διατυπωθεί καλύτερα παρακαλώ όπως με ενημερώσετε με ηλεκτρονικό μύνημα.
Πολλά και καλά DX. 73's

Δεν υπάρχουν σχόλια: