Υποστήριξη νέων mode στο LoTW

Πρός μεγάλη μου έκπληξη το online σύστημα της ARRL, πλέον υποστηρίζει τα νέα modes που αναφέρω στο τέλος της ανάρτησης. Η έκπληξή μου φυσικά εστιάζεται στην υποστήριξη του νέου mode ROS, το οποίο...
μόλις έκλεισε τον 1 χρόνο χρήσης του και είχε γίνει η αιτία για αρκετά σχόλια και διαμάχες για το εύρος εκπομπής και την συμμόρφωσή του σε σχέση με τους κανόνες της FCC. Πάντως είναι ένα ενδιαφέρον mode που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής μιάς και λόγο του εύρους του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις λήψεις άλλων ψηφιακών εκπομπών, γι'αυτό πάντα να χρησιμοποιείται με σύνεση. Η νέα λίστα που υποστηρίζει το LoTW είναι η εξής:
CONTESTI
DOMINO

ISCAT
JT4
JT6M
PAX
PSK10
PSK63F
PSKAM
PSKFEC31
ROS
RTTYM
THOR
VOI
WINMOR
WSPR

Δεν υπάρχουν σχόλια: